bg3

Att frammana konstnären ur arkiven

Aroseniusprojektet är ett treårigt forskningsprojekt (2016–2018) som omfattar Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek, Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Litteraturbanken och forskare vid Göteborgs universitet. Ivar Arosenius alltför tidiga död år 1909 skapade en[…]

NMH 53/1981

Publikationer och framträdanden

Projektet väntas avslutas med en internationell konferens vilken, liksom de övriga resultaten av projektet, förväntas kunna bidra kraftfullt till ett centralt frågekomplex som knyter samman flera typer av forskning med minnesinstitutionernas behov av utvecklade praktiker[…]

Ivar Arosenius: Flicka vid dörren
NM 2644

Delstudie: Arosenius i Älvängen

En anspråkslös träspång har lagts över diket. I snåren står en enkel, handmålad skylt som berättar om platsens betydelse. Väl inne bland de vildvuxna träden faller allt som minner om världen utanför bort: ljuset, ljuden,[…]